Inimesed

 • Einike Pilli (s. 1968) on töötanud koolitajana rohkem kui 20 aastat, peamiselt kõrgkoolis või täiskasvanuhariduses.
  Ta on õppinud Georg Otsa nimelises muusikakoolis ja Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris. Seejärel jätkas ta haridusteed Tartu Ülikooli pedagoogika osakonnas. Doktorikraadi kaitses Einike Tartu Ülikooli usuteaduskonnas elukestva õppe teemadel. Täienduskoolitustel on ta käinud nii Birminghami, Helsingi, Maastrichti kui ka Harvardi ülikoolides. Einike on palju õppinud ka mitteformaalselt – tegutsedes vabatahtlikuna Aino Järvesoo projektis, Tartu Kristlikus Perekeskuses ja Minu Eesti algatuses. Arendavaks kogemuseks peab ta jutlustamist ja õpetamist kogudustes.

  Einike on töötanud õppejõuna Tartu Ülikooli pedagoogika osakonnas, erinevates Eesti teoloogilistes koolides ja International Baptist Theological Seminary’s Prahas. Viimase õppekavad on kinnitatud Walesi Ülikooli poolt. Ta on koostanud ja juhtinud koolitusprojekte, toimetanud kogumikke, olnud eksperdiks põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade, mitmete kutseõppekavade ning kõrgkoolide õppekavade arendamisel, samuti viinud läbi koolitusi õppejõududele. Einike on kirjutanud mitmeid juhendmaterjale, muuhulgas hindamise, õppekava arendamise ja õpiväljundite sõnastamise kohta. 

  Einike usub koostöösse ja sellesse, et jagades saavad kõik rohkem. 

  Pikemat loetelu publikatsioonidest ja akadeemilisest tegevusest vaata ETIS-e kodulehelt.

 • Toivo Pilli (s. 1962) omandas oma esimese hariduse Tartu Ülikoolis inglise filoloogina, kuid suundus hiljem teoloogia alale. Filosoofiadoktori kraadi omandas 2007. aastal Walesi Ülikoolis uurimistööga, mis käsitles Eesti vabakirikute ajalugu ja identiteedi kujunemist nõukogude perioodil. Ta on töötanud seitse aastat rakenduskõrgkooli rektorina ning täiendanud ennast haridusteooria vallas. Ta huviks on teadustööde juhendamisega seonduvad küsimused. Täienduskoolitusi on ta muuhulgas läbi viinud avaliku kõnelemise ja väljundipõhise õppekava arendamise teemadel.

  Lisaks eelmainitule on Toivo töötanud International Baptist Theological Seminary’s Prahas baptismi ja anabaptismi uuringute õppetooli juhatajana, pastorina mitmetes kogudustes ja õppejõuna. Ta on kirjutanud juhtimisest ja avalikust kõnelemisest, samuti teoloogia, aja- ja kultuuriloo teemadel. Ta on tõlkinud terve rea raamatuid, näiteks Ernst Cassireri „Uurimus inimesest” ning John Biggsi ja Catherine Tangi „Õppimist väärtustav õpetamine ülikoolis”. Ta on andnud eksperthinnanguid õppekavadele, korraldanud konverentse ning juhendanud magistri- ja doktoritöid. 

  Toivo on veendunud, et õppimistahe muudab inimese elusamaks, ja targemaks saab nii minevikku süüvides, olevikku mõtestades kui ka tulevikku hinnates.

  Toivo Pilli akadeemilise CV leiad ETIS-est.

 • Helle Liht (s. 1966) on töötanud erinevates rahvusvahelistes projektides ligi 20 aastat. Muuhulgas on ta kavandanud ja läbi viinud noorsoo- ning sotsiaaltööalaseid projekte. Töö Tartu Kõrgema Usuteadusliku Seminari eneseanalüüsi meeskonna koordinaatorina ja sama kooli lektorina ning õppeprorektorina on andnud hea haridusalase kogemuse. 

  Taani konsultatsioonifirma Danagro (hiljem Scanagri) koosseisus on Helle teostanud Euroopa Liidu rahastatud keskkonnaalaseid projekte Eesti, Läti, Leedu ja Slovakkia keskkonnaministeeriumitele. Euroopa Baptisti Föderatsioonis töötades koordineerib Helle Euroopa, Lähis-Ida ja Kesk-Aasia humanitaar- ja arenguprojektide rahastamist ning konsulteerib projektide partnereid rahastamistaotluste koostamisel. 

  Helle on õppinud Tartu Ülikoolis saksa keelt ja kirjandust, hiljem Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ja Tartu Ülikoolis teoloogiat. Magistrikraadi teoloogias kaitses ta kiitusega Wales’i Ülikooli kolledžis, International Baptist Theological Seminary’s, keskkonnateoloogia alal. Ta on täiendanud end projektijuhtimise ja täiskasvanukoolituse alal.

  Helle usub, et isegi väikesed hästi kavandatud ja läbiviidud projektid muudavad maailma paremaks paigaks, rääkimata siis suurtest ettevõtmistest.