Konsultatsioon

Konsultatsiooni on võimalik tellida järgmistes valdkondades:
  • Kõrgkooli õppekava või selle osade arendamine
  • Üldharidus- ja kutsekoolidele õppekavade ja nende osade arendamine
  • Õpiväljundite, hindamise ja õppetegevuste sidususe analüüs
  • Kutsestandardid ja nende hindamine
  • Valla, linna või maakonna hariduse arengukava koostamine 
  • Nõustamine arenguprojektide kavandamisel ja aruannete koostamisel, sh Euroopa Liidu Struktuurifondidele esitatavad projektid
  • Koguduste ja kirikute enesehindamine  
  • Koguduste ja kirikute arengukava 
  • Koguduse elukestva õppe (sh pühapäevakooli) õppekava  
  • Koguduse ajaloo koostamine
Märkused:
 • Konsultatsiooni on võimalik lõimida või lõpetada koolitusega
 • Konsultatsiooni hind sõltub töö mahust, keerukusest ja kiirusest

Tehtud tööd:

 • Kutsehariduse võtmepädevuste kohustusliku osa nõustamine õppekava ja juhendmaterjalide osas (2010-2012)
 • Einike Pilli konsulteerib Tartu Ülikooli Euroopa Kolledžit kahe rahvusvahelise magistriõppe õppekava arendamises (2013-2014)